Nosaltres

Com enginyeria, KREUM, compta amb una àmplia experiència en la redacció de Projectes Constructius, Direccions d'Obra, Direcció integrada de Projectes, Control de Qualitat, Coordinacions de Seguretat i Salut, Gestió d'Obres, entre d'altres.

La nostra empresa està especialitzada en donar servei al sector, construcció i al sector energètic.

 

 

Tot el personal de l'empresa ha evolucionat i ha anat creixent fins a convertir-se en una empresa amb una gran experiència en diversos sectors, i ampliant la seva especialització per oferir un gran ventall de serveis a les institucions públiques, com Consells Comarcals, Ajuntaments i entitats locals, grans empreses constructores, empreses locals i petits clients privats.

KREUM compta amb un ampli equip d'Enginyers i tècnics altament qualificats i amb una gran experiència per al correcte Disseny, Gestió i Direcció de Projectes.

En l'actualitat, compta amb un excel.lent equip de professionals per a l'execució de projectes, compost per

  • Enginyers Industrials.
  • Enginyers Tècnics Industrials.
  • Enginyers Electrònics.
  • Enginyers Agrònoms.
  • Enginyers Tècnics Agrònoms.
  • Enginyers Tècnics d'Obres Públiques
  • Diplomats en empresarials.
  • Arquitectes Tècnics