Serveis

KREUM és una empresa consolidada dins del sector de l'enginyeria i amb una àmplia experiència en la redacció de projectes de tot tipus, oferint un servei personalitzat que permeti la realització i seguiment dels projectes des de l’inici fins al final de l’obra. 

Com enginyeria, l’empresa desenvolupa la seva activitat en els següents camps:

 

Enginyeria agronòmica.

Reparcel•lacions.

Projectes d’activitats en industries i obertura de negocis.

Prevenció de riscos laborals.

Plans d’autoprotecció.

Informes de seguretat.

Informes tècnics.

Consultoria y auditories energètiques.

Enginyeria mediambiental.

Enginyeria d’instal•lacions petrolíferes

Enginyeria d’instal•lacions en edificacions.

Legalitzacions d’instal•lacions

DIPS

Direccions d’obra

 

KREUM posa a disposició dels seus clients tots els serveis necessaris perquè pugui dur a terme el seu projecte, essent l'objectiu final, oferir un servei global de qualitat amb assessorament tècnic integral en tot tipus de treballs.

 

 

El ventall de tipus de projecte que realitza el nostre equip tècnic inclou els projectes constructius integrals de naus industrials, edificis, restaurants i locals de pública concurrència, urbanitzacions, projectes mediambientals, auditories energètiques, estudis lumínics, projectes d’instal•lacions generals i legalitzacions, etc.