10 Oct

Projecte d'estalvi energètic en les instal·lacions esportives a Lleida

ANY DE REALITZACIÓ: 2011
LOCALIZACIÓ: LLEIDA, Cappont

03 Oct

Instal·lació del terra radiant per l'edifici Magical, en el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

ANY DE REALIZACIÓ: 2011
LOCALIZACIÓ: LLEIDA, PARC CINETÍFIC TECNOLÒGIC

21 Oct

Instal·lació de baixa tensió en el canal de rec de Segarra-Garrigues

ANY DE REALIZACIÓ: 2009-2010
LOCALIZACIÓ: La Figuerosa / El altet / El Canós.

25 Mar

Instal·lació de contenedors soterrats

 

ANY REALITZACIÓ: 2008-2009-2010
LOCALITZACIÓ: VILALLONGA DEL CAMP, ROQUETES i RIERA DE GAIÀ (TARRAGONA)